fabooks

Rüyalarınızın Demek İstedikleri

Rüya Günlüğü

Rüyaların insanların merakını uyandırmasını insanlık tarihi içerisinde kolaylıkla görebilirsiniz. Gerek dinler, gerek batıl inanışlar rüyalardan anlam çıkarmaya çalışmış, bir çoğunda rüyaların ilahi bir bilgi taşıdığı iddia edilmiş ve rüyalar zaman zaman geleceğe dair kehanetler olarak adlandırılmıştır.

Rüya Günlüğü

Psikoloji biliminin rüyaları ilgi alanına dahil etmesi ise Sigmund Freud’un bilinçaltının önemini vurgulayan, ve insan davranışını açıklamaya çalışan kapsamlı teorisi Psikanalitik teori ile olmuştur. Psikanalitik teoriye göre rüyalar insanların bilinçaltındaki kavramlara erişebilmesi yolunda en önemli ipucudur. Halen psikanalitik ve psikodinamik terapilerde önemini koruyan rüya analizi de bu amaçla kullanılmaktadır.

Peki rüyalarınızı anlamak bir terapi sürecinde değilken, hayatınızın normal seyrinde ne işinize yarar? Güncel psikoloji kuramları bugün birçok insan davranışının bilinçdışı seçimler ve motivasyonlar ile yönetildiğini kabul etmektedir. Bu nedenle rüyalarımızdaki kavramların altında yatan anlamı anlamak, günlük hayatta düşünmediğiniz, ya da bilinçli düşünceyle erişemeyeceğiniz fikirlerinize ve kalıp yargılarınıza ulaşmanıza olanak verir. Rüyalarda tekrar eden kavramlar ya da neden sonuç ilişkileri çoğunlukla sizin farkına varmamış olduğunuz yargılarınızdır. Tabii ki bunlar gerçek hayattaki görüntüleriyle karşınıza çıkmazlar rüyalarınızda. Bazen gerçek hayatta karşılaştığınız görüntülerin formlarını alırlar, ancak başka şeyler anlatmak isterler. Bazen de tamamen yeni olduğunu düşündüğünüz şekillerde olurlar. Önemli olan aynı örtülü anlamın tekrar edip etmemesidir. Bu nedenle rüyalarınızın kaydını tutup aynı temaların bunlarda ne kadar göründüğüne bakmak, sizi kendinin daha farkında bir birey yapacaktır.

Tatlı Rüyalar 🙂